Erabiltzailearen balorazioa: 0 / 5

Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta
 

   

Donostiya juniyoren Oguetabosten-egunean

Iztueta Jauna. Onequin batean arquitucodu carta chiquibat, eta uztedet mesede eguingodirala biyaltzea gaur norbatequin Irunera Jn. J. B. Iriarte nere adisquide sarrari.

Iracurtudet bedorren papera, eta biyurtzendiyot milla eta milla esquerric-ascorequin. Atceguin andiya emandirate bedorren gaztetazuneco amoriyo-zamurrac.

Ez nuben-bada orainguizaño iracurtu orrelaco vertzo- -ederric gure eusquera garbiyan.

Gueldi --bidea--ongui, izan beza osazun-osoa, eta siñistabeza nere adisquidetazunean.

Joaquín Maria Berrerenecoa.