Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta
 
   
pdf    
 ORIXE "Dantza nagusia" 

Iztueta. Gipuzkoa ko Dantzak. Donostia n Baroja'renean, 1824

Azkue. Cancionero Vasco. TomoIII. Danzas Boileau Bernasco ni. Barcelona

Iñoiz edo berriz lagunartean bildurik giñaudela, gure dantza etara biurtu genun itza, eta nik nere iritziak ematean, laguneri ongi zerizkien, eta gai ontaz liburutxo bat eskatu zidaten. Egia esan, ni ez naiz batez ere ortarakoa. Baiña nere bidean gertatu zaidan ezkero, atsegin zaida, nik ikusi ta ikasi dutana, ta ala bezala, gau za adieraztea.

Ongi artu beraz, buruan, ni ez naizala tekniku; lekuko besterik ez naizala. Ortaz, nere aburuak ez dute nere diran beste baliorik. Gure dantza nagusia zer dan edo zer izan, edo nola izan esatean, ez dago utsegiteko ainbeste bildur, baiña, zergatik au, zergatik ori, pauso onek zer adierazten dun, beste orri zertara datoI ren, eta olakoetan sartzeak arrixku aundia du. Lenbiziko ortan ez zun utsegin Iztuetak, baiña bigarrenean bai, nere ustez, nik ere utsegin dezakedan bezala. Ori dala-ta nere iritzia ez dut biribillegi aitortuko...

Laguntzaileak:

orkli