Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia

IZTUETA SAIOGILE

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaituta

URKIZA, Julen, BARAIAZARRA, Luis "Apuntaciones" Frai Bartolome Santa Teresa . Idazlan guztiak. Edizio kritikoa 1395-1396 / 1407-1408 or.

Erabiltzailearen balorazioa: 0 / 5

Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta

URKIZA, Julen, BARAIAZARRA, Luis "Jangoicoaren legueco mandamentuben aieraco lecinoia" Frai Bartolome Santa Teresa . Idazlan guztiak. Edizio kritikoa 518-520 or.

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaituta

EZEZAGUNA" Iztueta eta iturriak"Zaldibia. < Santa fe 1991, 44. or. "Zaldiviaco Erriaren mugapean arquitzen dira berroguei iturri ta geiago, ur garbi guezagozo ona iori ematen dutenac; ugaio iturriac ere badira bost, cer griñatacoac; diraden oraindic iñorc azalqueratu baguecoac. Oetaco bat jaiotzen da Anduriora igarotzeco zubiaren goico aldetic ibai nagusiaren escuico bazterrean ur andian azpitic gora, eta ifinten du urdin urdin bera irteten dan ur-ondoco aitz bici bicia, bi oñ ta erdico inguruan bezalatsu.

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaituta

LAKARRA, Joseba A - URGELL,Blanca"Plauto Bascongadoren eztabaida: testu-bilduma" Anuario de la Sociedad Julio Urquijo-n. (ASJU, XXII-2)

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaituta

SAN MARTIN, J. " Iztueta, lehen folklorelaria (1767-1845)" Zeruko Argia .Prentsa artikulua. Bere aurretik Garibay, Oihenart, Larramendi eta Mogel'ek zerbait landu zuten errefrau, kanta zahar eta herri oituren aldetik, baiña segurantzi osoarekin esan genezake Iztueta zela lehen folklorista. Bera zela lehenbizikoz lan hoiek folklore asmuz eta jakitez egin dituena.

 

Laguntzaileak:

orkli