Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia

IZTUETA BIZIA

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta

EZEZAGUNA" Zaldibia Iztuetaren garaian"Zaldibia. Santa fe  1991, 11 or.Zaldiviaco Erri labur ta medarrean (ceña dan nere jaiotoquia) arquitzen dira eun ta amalau eche. Oetatic lauroguei ta amasei, necazaritza darabiltenac, eta beste emezortziac dira, plaza-eche lurric ez darabiltenac eta baso baguecoac; ceintzubetan bici diran milla ta irureun arima bezalatsu; eta oec ba-darabiltzate mendian eun artaldetan, amar milla ardi, eta bi milla bildots urte betenacoac, guichi gora bera.

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

GARMENDIA ARRUEBARRENA, Jose  Obras inéditas de Iztueta  ( Poesía, correspondencia, testamentos). Bilbo: La Gran Encilopedia Vasca, 1968

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta

URKIA,M." Iztueta. Inkisizioak kartzelatutako dantzaria " Egin (Igandegin). 1995-5-14AURTEN, ABUZTUAREN 18AN, JUAN INAZIO IZTUETA HIL ZENEKO 150. URTEMUGA IZANGO DA. HORI DELA ETA, ZALDIBIAK, BERE SEME IDAZLE ETA -BATEZ ERE- DANTZARI ZENAREN OROIMENEZ, EKITALDI UGARI BURUTZEKO ASMOA DU URTEAN ZEHAR.

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta

TELLECHEA IDIGORAS, J.I. " Juan Ignacio Iztueta ante la inquisición (1827) " RSBAP, LV,1999-2., 271-300.orArtikulu honetan , J.I. Telletxeak Madrilen, Archivo Historico Nacional delako Inkisizioaren fondoan dauden dokumentu batzuk transkribatzen ditu. Gai honi buruz, eta fondo horietan beraietan oinarrituta idatzi dute Jesus Elosegi eta Jose Garmendiak ere.

Laguntzaileak:

orkli