ZALDIBIAKO EUSKARA

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

ETXEBERRIA, Jose Mª "Hiztegien bereizgarritasunak eta berdintasunak"

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

ETXEBERRIA , Jose Mª "XVIII eta XIX Gizaldietako sei Hiztegi argitara gaberen berri"

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

ETXEBERRIA,Pilar" Zaldibiako hizkeraren gertaera fonetiko baten deskribapena"Zaldibia . Santa fe 1991, 56-58.or. Herrialdeetan zehar hiztunek beren artean komunikatzeko erabiltzen dituzten mintzamoldeak zehazteko aboro dira terminoak: mintzaira, hizkuntza, dialektoa, hizkera, patois, idiolektoa... etab. Horietako bakoitzari hizkuntzalariek ezarri izan diote eremu propioa.

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

ETXEBERRIA,Pilar " Zaldibiako bokalen lehen bi formakinen araberako azentuaren azterketa akustikoa" PATXI ALTUNAri omenaldia. Donostia : Deustuko unibertsitatea-Mundaiz. 1990. Elixabete Perez Gaztelu-Patri Urkizu (ed) 85-116.or. Gaur egun euskal prosodiaren baranoan “euskarak ez duela azenturik”eta antzeko topikoak guztiz baztertuak dauden arren, ezin esan euskal azentuaren atze-aurreak argituak ditugunik.

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

ETXABE,karmele eta GARMENDIA,Larraitz " Zaldibiako Euskara. Bertako bizimodua,ohiturak eta pasadizoak" Zaldibiko Udala . Egungo Zaldibiko euskara aztertzerakoan helburu zehatzak izan dituzte Karmele Etxabek eta Larraitz Garmendiak. Beraiek sarrean dioten moduan << Ikerlan honen helburu nagusia Zaldibiako lan dialektologiko metodiko bat egitea izan da, argia eta deskribatzailea, funtsezko ondorio batzuekin. Euskal dialektologian azken urteotan egiten ari diren ikerketetan txertatutako lana da hau(...)

Laguntzaileak:

orkli