PEDRO AIERBE LASA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MARTINA ARANBURU GOIKOETXEA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JOXE ARRESE ERAUSKIN
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ROSA ATXAGA GOIBURU
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JOXE AZURMENDI JAUREGI
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MERTXE BELOKI GARMENDIA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
DOMINIKA ESKISABEL URBIZTONDO
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MIREN ETXABE SUKIA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JOXE ANTONIO ETXABE AGIRRE
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MARIA eta SEGUNDA GARMENDIA ESKAZURI
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JULIAN GURRUTXAGA OLANO
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JOXE IBARGUREN TOLOSA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
PATXI IRAOLA GARMENDIA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ANTTONI IZTUETA JAUREGI
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ESTEBAN MENDIZABAL ETXEBERRIA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JEXUX eta MARIA MENDIZABAL AMUNDARAIN
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
PEPITA MENDIZABAL AIESTARAN
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
FRANTZISKA MENDIZABAL JAUREGI
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
HILARIO NAZABAL AMUNDARAIN
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MIKAELA NAZABAL ARAMENDI
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
DAMIAN OLANO URDANGARIN
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
JUSTO SALABERRIA BENGOA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MARIA eta KONTSUELO TOLOSA ARRIZUBIETA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MIKEL ANTONIO SUKIA NAZABAL
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ELEUTERIA SUKIA ARRUABARRENA eta FRANTZISKO IRASTORZA MARUA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ANTONIO ETXEBERRIA SUKIA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ROXITA ARMENDARIZ ARRUABARRENA
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
MARIA IRASTORZA ETXABE
Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia-BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK
ENTZUKETAK
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zaldibiko Euskara: Elkarrizketak

1. Dominika ESKISABEL URBIZTONDO play Add this Song to my Favourites Download this Song
2. Damian OLANO URDANGARIN play Add this Song to my Favourites Download this Song
3. Anttoni IZTUETA JAUREGI play Add this Song to my Favourites Download this Song
4. Esteban MENDIZABAL ETXEBERRIA play Add this Song to my Favourites Download this Song
5. Frantziska MENDIZABAL JAUREGI play Add this Song to my Favourites Download this Song
6. Hilario NAZABAL AMUNDARAIN play Add this Song to my Favourites Download this Song
7. Jexus eta Maria MENDIZABAL AMUNDARAIN play Add this Song to my Favourites Download this Song
8. Joxe ARRESE ERAUSKIN play Add this Song to my Favourites Download this Song
9. Joxe AZURMENDI JAUREGI play Add this Song to my Favourites Download this Song
10. Joxe Antonio ETXABE AGIRRE play Add this Song to my Favourites Download this Song
11. Joxe IBARGUREN TOLOSA play Add this Song to my Favourites Download this Song
12. Joxepa ETXEBERRIA GARMENDIA play Add this Song to my Favourites Download this Song
13. Julian GURRUTXAGA OLANO play Add this Song to my Favourites Download this Song
14. Justo SALABERRIA BENGOA play Add this Song to my Favourites Download this Song
15. Maria eta Kontsuelo TOLOSA ARRIZUBIETA play Add this Song to my Favourites Download this Song
16. Maria eta Segunda GARMENDIA ESKAZURI play Add this Song to my Favourites Download this Song
17. Martina ARANBURU GOIKOETXEA play Add this Song to my Favourites Download this Song
18. Antonio ETXEBERRIA eta Julian GURRUTXAGA play Add this Song to my Favourites Download this Song
19. Eleuteria SUKIA eta Frantzisko IRASTORZA play Add this Song to my Favourites Download this Song
20. Mertxe BELOKI GARMENDIA play Add this Song to my Favourites Download this Song
21. Miel Antonio SUKIA NAZABAL play Add this Song to my Favourites Download this Song
22. Mikaela NAZABAL ARAMENDI play Add this Song to my Favourites Download this Song
23. Miren ETXABE SUKIA play Add this Song to my Favourites Download this Song
24. Patxi IRAOLA GARMENDIA play Add this Song to my Favourites Download this Song
25. Pedro AIERBE LASA play Add this Song to my Favourites Download this Song
26. Pepita MENDIZABAL AIESTARAN play Add this Song to my Favourites Download this Song
27. Rosa ATXAGA GOIBURU play Add this Song to my Favourites Download this Song
28. Rosita ARMENDARIZ,Maria IRASTORTZA eta Dominika ESKISABEL play Add this Song to my Favourites Download this Song

Laguntzaileak:

orkli