Iztueta saiogile

 • EZEZAGUNA" Iztueta eta iturriak"

  EZEZAGUNA" Iztueta eta iturriak"Zaldibia. < Santa fe 1991, 44. or. "Zaldiviaco Erriaren mugapean arquitzen dira berroguei iturri ta geiago, ur garbi guezagozo ona iori ematen dutenac; ugaio iturriac ere badira bost, cer griñatacoac; diraden oraindic iñorc azalqueratu baguecoac. Oetaco bat jaiotzen da Anduriora igarotzeco zubiaren goico aldetic ibai nagusiaren escuico bazterrean ur andian azpitic gora, eta ifinten du urdin urdin bera irteten dan ur-ondoco aitz bici bicia, bi oñ ta erdico inguruan bezalatsu.

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose. "Zaldibia en la obra de Iztueta"

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose. "Zaldibia en la obra de Iztueta" in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu.Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995, 183-193.or. El título que encabeza estas líneas definen claramente la pretensión de este trabajo: recoger todas las alusiones y referencias que de su villa natal hace nuestro folklorista en sus obras fundamentales como su Gipuzkoako Datzak y su Gipuzkoako Kondaira...

 • GOICOETXEA MARCAIDA, Angel "La medicina y la botánica en el Guipuzcoaco Condaira (1847) de Iztueta"

  GOICOETXEA MARCAIDA, Angel "La medicina y la botánica en el Guipuzcoaco Condaira (1847) de Iztueta" RSBAP, 1996, 553-604.or. 1847an argitartutako Guipuzcoaco Condaira libururako, Iztuetak eguneroko bizimoduari buruzko informazio handia jasoa zuen . Horren artean, baita Gipuzkoako botanikari buruzko informazioa ere.

 • SAN MARTIN, J. " Iztueta, lehen folklorelaria (1767-1845)"

  SAN MARTIN, J. " Iztueta, lehen folklorelaria (1767-1845)" Zeruko Argia .Prentsa artikulua. Bere aurretik Garibay, Oihenart, Larramendi eta Mogel'ek zerbait landu zuten errefrau, kanta zahar eta herri oituren aldetik, baiña segurantzi osoarekin esan genezake Iztueta zela lehen folklorista. Bera zela lehenbizikoz lan hoiek folklore asmuz eta jakitez egin dituena.

   

 • URKIZA, Julen, BARAIAZARRA, Luis "Apuntaciones"

  URKIZA, Julen, BARAIAZARRA, Luis "Apuntaciones" Frai Bartolome Santa Teresa . Idazlan guztiak. Edizio kritikoa 1395-1396 / 1407-1408 or.

 • URKIZA, Julen, BARAIAZARRA, Luis "Jangoicoaren legueco mandamentuben aieraco lecinoia"

  URKIZA, Julen, BARAIAZARRA, Luis "Jangoicoaren legueco mandamentuben aieraco lecinoia" Frai Bartolome Santa Teresa . Idazlan guztiak. Edizio kritikoa 518-520 or.

Laguntzaileak:

orkli