Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 
 
 
   
pdf   Jose Miguel Bidador
   
 
 
 
IZTUETAREN ITURRIAK ETA 
EKARPENAK
 
 
 
 
 
AURKIBIDEA:
Hitzaurrea

I. XVI-XVIII MENDEAK
1. Dantzaren erreforma
2. Debekuen zerrenda Euskal Herrian
XVI. mendea
XVII. mendea
XVIII. mendea
3. Bidaialarien testigantza

II. XIX-XX MENDEAK

1. Mugimendu misionalaren azken litsak
2. Literatura Foruzalea
3. Jeltzaleen ekarria
4. Txistularien bilkura
5. Lehenbiziko talde koreografikoak

III. LARRAMENDI ETA MENDIBURUREN
ARTEKO EZTABAIDA

1. Larramendi ideologoa
Hizkuntza eta turraren apología
Gipuzkoako Corografía (1754)
Gipuzkoako dantzen gaineko eztabaidari
eskaini kapituluak
2. Mendiburu misiolaria
Lehenbiziko misioaldiak Nafarroan
Gipuzkoan kurrituriko bidea
Azken misioaldiak
3. Mendiburu idazlea
1750eko dekretua
Khristau dotrin edo katezismo luzea

IV.HERRI MISIONESTAREN KATARSIA I:

Asiskoaren ordenak

1. Mísio apostoliko herrikoiak
2. Frantziskotarrak
Zarauzko misiolari eskola
Frantzisko Palacios Lezeta
Pedro Antonio Añibarro
Pedro Jose Astarloa
Jose Kruz Etxeberria eta Philotea
Juan Mateo Zabala
3. Kaputxinoak
Kaputxinoen ekarpena Euskal Herrian
Cadizko Diego Jose eta Santanderko Migel
Euskal Herriko misiolari kaputxino zenbait
Adoaingo Esteban

V. HERRI MISIONESTAREN KATARSIA II:

Karmeldarrak eta beste

1. Karmeldarrak
Karmengo ordena eta misiogintza
Larreako afera
Frai Bartolome Madariaga, sermoilaria eta Idazlea
Euskal errijetako olgeeta ta dantzeen neurrizko gatz-ozpinduba
Plauto sailaren ingurukoak
2. Beste zenbait
Joatxin Lizarraga
Juan Antonio Mogel Urkiza
Juan Jose Mogel Elgezabal
Jose Ignazio Gerriko
VI. IZTUETAREN ITURRIAK ETA EKARPENA  pdf

1. Iztuetaren zenbait iturri
Feijoo
Sorregieta
Egaña
Zamakola
Jovellanos
Humboldt
2. Iztueta
Zertzelada biografikoak eta dantza liburuaz aparteko lanak
Dantza liburuaren gainean
 

Laguntzaileak:

orkli