Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 
 
 
Al pueblo de Zaldivia, quizá el único que sepa interpretar bien estas estrofas.

Y a la Agrupación de danzas vascas «Goizaldi».
El autor
 
Gaur ezpata dantzari
Aurren azkendari
Korpus da San Juan
Dituztela gogoan.
Zaldibitarrak
Gazte eta zarrak
Oi dabiltza dantzan
Beren errico plaza

Geldi, geldi, geldi
Berdillariri
Erabilli kompasa
Ez dakion pasa,
Martiñek liadaki
Ñola erabaki
Aren zortzikoa
Ez du lendabizikoa.

Gozo edo miña
Martín damboliña
Arturik berekin
ErrikardoreUn,
Dantzari ariña
Omen da Kapaguina
Juan Martín
Nik ori ondo jakin.
Diego beltza
Asko oi da altxa
Arturik ezpata
Dantzari polit bat da,
Iru txiki eta
Txíkí txiki
Geyenean aurrean
Biak alkarren parian.
A! nolakoa
Olakoa
Dantzaren ezpata bi
Ikusirik nago ni,
Aren anka
Eta planta
Ez da itxusia
Plaza asko ikusia
Zubieta
Badu beta
Dantzazen zortzikoa
Guziz da pijoa,
Ermentaria
Zer dantzaria
Eta Longinos
Ikusi ditut iñoiz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
(Letrilla de la «Ezpata-Dantza» de Juan Ignacio Iztueta.)
 
 

Laguntzaileak:

orkli