Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 
 

 

Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia ceñetan jarratzen diraden arguiro veraren asieratik orainarte dagosquion barri gogoangarriac eguin eta zucendu cebana D... Guipuzcoaco dantza anciñacoen condairaren eguillea eta bertaco soñu zarrac bildu ta arguitaratu cituenac (1847ki argitalpenaren faksimila)