Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaitutaIzarra gaituta
 
 

 

Guipuzcoaco probintziaren kondaira edo historia 1969. La Gran Enciclopedia Vasca

Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia ceñetan jarritzen diraden arguiro beraren asieratic orain-arte dagozquion barri gogoangarriac. Eguin ta zucendu cebana D. Juan Ignacio de Yztueta Guipuzcoaco dantza ainciñacoen coindaira-ren eguillea, eta bertaco soñu zarrac bildu ta argitaratu zituenak.