Erabiltzailearen balorazioa: 0 / 5

Izarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaitutaIzarra desgaituta
 
 
 pdf


SARRERA
1


Ai, au Aur zoragarri

guri ta mardula

gucion onerako

jaio da mundura.

Deseatzen genduen

eguna eldu da

baita arras ill-ere

genducan beldurra.

2


Gau pozgarriagoric

nere iritcian

ezin izan diteque

secula gucian;

Adanen becatua

pararic azpian

Jaunac ifini gaitu

beraren gracian.


Zortzicoa

 
3
Iiiac eta biziac

consueloz daude

eguin dalaco Aur au

zeru lurren jabe;

bici gaitezque ongui

ta pocez alere

Lucifer gaiztoaren

beldurrican gabe.
 
4


Eguerri bezperan

Belengo errira

gure salbatzallea

gabaz etorri da;

zoraturic nago ni

berari beguira;

Adanen becatuac

betico ill dira.
 
5

Artzaiac emen datoz

utciric ardiac,

animo ar dezagun

anima garbiac;

...) ren mirariac

...) larriac

...) ren gaitu
 
 
 
 
 
 
 
 
6

Semea eguin eta

doncella garbia

emen icusten degu

VirgiƱa Maria;

auxen da milagroa

gozo ta .........

... beraren dicha

...... gaitean ......

 

 

Euskarichoa
Zarrac eta gazteac

goacen bertatic

Jesus adoratcera

biotz biotcetik;

gucioc salbatcera

jechi da cerutic,

nor dantzatuco ez da

Jesus, gaur zugatic!