Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta
 

pdf

1

Atseguiñetan arquitcen naiz ni

arquitcen naiz ni

ezcontzen diralaco maite gozo bi

gustora

artaco jaio ciran mundura

Guipuzcoa guztia chit poztu da.

2

Alayac dira ezcongay biac

ezcongay biac

diralaco euscaldun garbi garbiac

zañeti

ecusten dan gauza beti beti

fruta pin gozoa chertu oneti.

3

Jatorri ona irozo dedin

irozo dedin

ezcontza naigarri au gogoz da eguin

segurqui

doai au etorri zaye ceruti

ala bearrez bide zuceneti.

4

Don Pedro Jose bai Iturriza

bai Iturriza

Azpeitian eguin du gustoco eiza

emequi

tirabidean jarriric zuzenqui

gauza ona cer dan berac badaqui.

5

Galay prestu au pare bague da

pare bague da

artcen du emaztezat Doña Agueda

maitaro

gau gozo anitz ditzeque igaro

aren enbidian zembait badago.

6

Emazte eder ta aberatsa

ta aberatsa

guizona, badagoque onequin lasa

munduan

guerra gaizto au bucatu ondoan

pozquidatuaz beraren alboan

7

Seme galantac eta chit anitz

eta chit anitz

eraguiteco eran jarrico balitz;

nai nuque

aitaren antza izango balute

Guipuzcoac guztiz mesede luque.

8

Ecusico da bici baguera

bici baguera

seme askoren ama Doña Agueda

errian

Iturrizaz beteric ur garbian

echeandre enitzen enbidian.

9

Lanari gogoz lembaitlen equin

lenbait-len equin

asi bague ez baidu izango berdin

batere,

elizac artako jarriac daude

ez arren guelditu semeric bague.


10

Gau ta egun oso guztiac

oso guztiac

Iturrizac daduzca gozo eztiac

benetan

lenago ibilli baita nequetan

baita ere asco aldiz quezquetan.

11

Orain batere beldurric bague

beldurric bague

eguin dalaco andre onaren jabe

erazqui

gusto onecoa artu du lazqui

dicha on asco berarequin daucazqui.

12

Agur Don Pedro Brigadaria

Brigadaria

guztiz toqui onean dago jarria

betico

daducan onorea, nerequico,

ez dio inorc ere ereguico.

Laguntzaileak:

orkli