Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia

OROKORRA

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

DE ARANBURU,Javier, " Juan Ignacio de Iztueta".Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1972. Esku-liburu sorta onetako bigarren ale au,  Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialak probintziako gazteari eskeintzen die. Gure Gazteen Klubaren bitartez, Gipuzkoako Aurrezki Kutxak gazteen arteko harremanak eragiten ditu, eta gipuzkoar txikiendako eginkizunak eraitzen ahalegintzen da.

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

ARBA "Espaldarazo editorial a la memoria de Juan Ignacio Iztueta" .Pueblo, 1968-12-11,3.or. EL año pasado, Guipúzcoa celebró cumplidamente a uno de sus hijos ilustres: Juan Ignacio de Iztueta. Hombre de mundo, bailarín inveterado, apologeta y compendiador de las danzas vascas, costumbrista y poeta, Juan Ignacio precisó del bicentenario rie su nacimiento para que, de pronto, 

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

AMILLAITZ "Iztueta'ri omenaldia".Prentsa artikulua. Juan Ignazio Iztueta eta  Etxeberria nor izan zan, geienok dakigu. Gure erriak ez, noski, bear aiña. Aurten, ain zuzen, bera jaio zaneko herreungarren urtean sartuak gera. Ori bide artuta, Donosti'ko Euskal Erri-Eresi Talde GOIZALDI'k, asmo bai zabaldu du, Zaldibi'ko seme argiari omenaldiren bat ez ote-diogun egingo galdetuaz.

Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta

BARANDIARAN , Gaizka " Juan Ignacio de Iztueta (coreólogo vasco)" Gipuzkoa'ko dantza gogoangarriak. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca 1968, 7-14or. Gaizka Barandiaranek, Gipuzkoako Dantzak izenburupean egindako argitalpen honetan, Iztuetaren lanari buruz ikuspuntu hauek azpimarratzen ditu . Alde batetik, Iztueta , herri kulturaren lekuko izan zela, eta aldi berean koreologoa izan zela eta Iztuetak hartutako oharretan batu egiten direla ikuspegi estetikoa eta etikoa.

Laguntzaileak:

orkli