Iztuetaren lanez

 • ANSORENA MINER, J.I. " MUSIKAL BILDUMAREN BERTSOAK "

  ANSORENA MINER, J.I. "Musika bildumaren bertsoak" in Iztueta eta Albéniz-en musika bilduma. txistulari, 163, 1995/3...

 • AAAA. "GIPUZKOAKO DANTZEN KONDAIRA"

  AAAA " Gipuzkoako dantzen kondaira" in Juan Ignacio Iztueta Etxeberria (1767-1845).III. Gerriko Ikerlan- Sariketa. Gasteiz.Eusko Jaurlaritza, 1993, 63-80 or. Juan Inazio jaiotzerako, herri-abestiei eta herriko ohiturei nahiz usteei garrantzia ematen hasiak baziren ere, artean ez zen “folklore” hitza ezagutzen. Iztueta hil eta gutxira azaldu zen lehenengo aldiz hitz hau, Londoneko kazeta zientifiko batetan, 1846. urtean (1)...

 • AINZARNA, Santiago, " IZTUETA'ren OLERKIAK"

  AINZARNA, Santiago " Iztueta'ren olerkiak" Diario Vasco.Prentsa artikulua. 1978-8-19 , 8 or. Onek, txularte askotan ekarri izan dizkigu gure aurrera euskaldun gertakizun pranko, Sevilla'ko artxiboetatik ateratakoak. Bañan orain ez da Sevillana Joan. Orain, bere errian bertan, bere jaioterri Zaldivi'n billatu du gizona, eta ez nolanaiko gizona gañera: Juan Inazio Iztueta...

 • BERRUEZO,J. " La persona y la personalidad de Juan Ignacio de Iztueta"

  BERRUEZO,J. "La persona y la personalidad de Juan Ignacio Iztueta, restaurador de las danzas autóctonas. Importancia de la aportación de "Guipuzcoako dantzak" a la cultura vasca" El Diario Vasco.Prentsa artikulua 1975-4-20. NOS encontramos reunidos aquí para celebrar un acto de exaltación de los valores culturales de nuestra provincia --de nuestro país-- en su expresión más añeja y pura en su más original y permanente manifiesto: la danza...

 • DONOSTI,A. "La poesía vasca y el "Churripampli" P.Donostia "

  DONOSTI,A. "La poesía vasca y el "Churripampli" P.Donostia " in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu.Miscelánea. Zaldibia: Iztueta Fundazioa 1995, 241-257.or. Aita Donostia izan zen Iztueta eta Olanori 1929an egindako lehen omenaldiaren eragile nagusia. Euskaraz eta erdaraz mintzatu zen " bere omenez" Iztuetaren etxe aurrean, eta bere argazki hori ere ezaguna da. Handik aurrera ere aintzat hartu zuen Aita Donostiak bai bere " Ensayo de bibliografia vasca" lanean eta baita " Historia de las danzas en Guipuzcoa "lanean ere , non, Iztuetaren dantzen liburuaren laburpena egin zuen erdaraz...

 • GARMENDIA ARRUABARRENA, Jose "Relacion de los curas de Guipuzcoa.Un trabajo inédito de

  EUSKALERRIAREN ADISKIDEEN ELKARTEA BSBAP-EAE.2003.LIX., 269-277... Con el título que encabeza estas líneas, encontramos hace una media docena de años, y entre los originales de Juan Ignacio de Iztueta que obran en poder de sus descendientes por parte de su tercera y última mujer, la familia de Pérez Yarza Bajineta en Bilbao, veinticinco cuartillas de puño y letra del famoso folklorista zaldibitarra.

 • GARMENDIA ARRUABARRENA,Jose"El folklorista Juan Ignacio de Iztueta en el mundo de la cultura vasco-francesa"

  GARMENDIA ARRUABARRENA,Jose"El folklorista Juan Ignacio de Iztueta en el mundo de la cultura vasco-francesa"Antoine d’Abbadie 1897-1997. Congrès International. (Hendaye, 1997). - Donostia : Eusko Ikaskuntza ; Bilbao : Euskaltzaindia, 1998. - P. 423-429. - ISBN: 84-89516-71-5

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA, Jose " Sobre el autor de "Testamentu zar eta berrico condaira"

  GARMENDIA ARRUEBARRENA, Jose " Sobre el autor de "Testamentu zar eta berrico condaira" Lekuona'tar Manuel Jaunaren Omenezko idatzi-bilduma.III Kardaberaz-Bazkuna, Tolosa.1977, 157-168.or

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose " Iztueta, la poesia vasca y el Churripampli .P. Donostia"

  Aita Donostia izan zen Iztueta eta Olanori 1929an egindako lehen omenaldiaren eragile nagusia. Euskaraz eta erdaraz mintzatu zen " bere omenez" Iztuetaren etxe aurrean, eta bere argazki hori ere ezaguna da. Handik aurrera ere aintzat hartu zuen Aita Donostiak...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose ". "Kontxeshiri" Su poesia amorosa "

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose ". "Kontxeshiri" Su poesia amorosa "in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,235-239.or. Que José María Donosty quien en estas mismas columnas —con motivo del centenario de la muerte de Iztueta— dedicó un bello artículo a esta poesía, del que nos vamos a servir, tanto en el comentario como en la traducción, por él dados...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Beraren argitalpena edo zabalkundea "

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Beraren argitalpena edo zabalkundea "in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,63-69.or. 1824.eko lehenengo hilabetetan bukatu zuen bere obra Iztuetak. Santiago Unzeta Gorteetako diputatuaren onarpenak martxoaren 25eko data darama; Jose Ramon Elorza Azkoitiko parrokuarenak, berriz, irailaren 18koa; dedikatoriak, bestalde, urriaren 12koa. Azaroko lehen egunetan argitaratu ornen zeh. Santiago Unzetak Bergaratik 1824.eko urriaren 29an idatzitako izkribuan ikus daitekenez:..

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Dantzen melodi-liburuko letren inguruan"

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Dantzen melodi-liburuko letren inguruan" in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,77-83.or. Iztuetak dantzen inguruan bi liburu egin zituen. Lehenengoa, 1824. urtean; deskribatzailea da. Bigarrenean, bi urte geroago, 1826. urtean hain zuzen ere. Dantza hauen melodi eta abestiak bildu zituen...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Difusión del libro de las danzas "

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Difusión del libro de las danzas "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. LIX,2003-2, 674-676.or. Si algo fundamental queremos constatar en pro del folklore vasco es el empeño que tuvo Iztueta en la difusión de su libro de las Danzas. Lo constatamos a través de la correspondencia con algunos personajes...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "En torno a Guipuzcoaco Condaira de Iztueta"

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "En torno a Guipuzcoaco Condaira de Iztueta" Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastian, 1994,28.bol. 684-721or. La primera obra sobre la historia de Guipúzcoa escrita en vascuence, nos referimos a Guipuzcoaco-condairade Iztueta, no ha merecido hasta ahora una mayor atención. Entre las posibles razones de esta desatención, quiza esté la de no haber sido publicada en vida del autor, y tratarse por tanto de un libro postumo. Iztueta falleció en el mes de agosto de 1845 y su manuscrito se publicó dos años más tarde, en 1847.

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Eskuizkribua edo jatorrizkoari buruz "

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Eskuizkribua edo jatorrizkoari buruz "in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,69-70.or. Ez dut uste dantza liburuaren jatorrizko eskuizkribuaren nondik nonkorik argitu dezakegunik. Bere desagertarazlea Iztueta bera izan zela ziur gaude...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Gipuzkoako dantzak liburuari buruzko oharrak "

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Gipuzkoako dantzak liburuari buruzko oharrak "in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,71-72.or. Iztuetaren dantzen obra hau partek osatzen dute: lehenengoa, testu literarioek; eta bigarrena, musikak. Ez ditugu bananduko. Gu orain arte testu literarioaren gainean aritu izan gara hizketan, halaxe nahi baikenuen, nahiz eta beste puntu batean musika apur bat ikertu eta, lehen, melodiei buruzko aipamentxo bat egin dugun (60)...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Historia de Guipuzcoa.(Guipuzcoaco Condaira) de J.I. Iztueta"

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Historia de Guipuzcoa.(Guipuzcoaco Condaira) de Juan Ignacio de Iztueta " E. Diario Vasco.Prentsa artikulua. 1975-6-27. Pudo alguna vez soñar Iztueta (es claro que no esa efigie hierática de brazos cruzados en la plaza de Zaldivia, de rasgos fisonómicos tan distintos de los de su real persona y de nariz rota por algún gamberro)...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Iztueta, credibilidad de sus Gipuzkoa-ko Dantzak y su influencia ...

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Iztueta, credibilidad de sus Gipuzkoa-ko Dantzak y su influencia en el folklore de su tiempo "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. 1981, 1-2, 271-287.or.

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Sinesgarritasuna "

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Sinesgarritasuna "in Juan ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,73-76.or. Nahiz eta sarrera luzea izan, beharrezkoa zen "Gipuzkoako Dantzak"en sinesgarritasun eta bere garaiko folklorean izan zuen eraginaren gaian sartzeko...

 • GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Un curioso documento publicado en Londres el año 1825"

  GARMENDIA ARRUEBARRENA,Jose "Un curioso documento publicado en Londres el año 1825" "in Juan Ignacio Iztueta. Dantzarien maisu. Miscelánea. Zaldibia:Iztueta Fundazioa 1995,259-273.or. Quedábamos, estimado lector, en el propósito de copiar, extractar y analizar lo que de más curioso interés ofrece el documento publicado en Londres en la primera mitad del siglo XIX, debido sin duda a Iztueta y que constituye un canto exaltado de la tierra guipuzcoana, de sus instituciones, usos y costumbres...

Laguntzaileak:

orkli