Guipuzcoaco condaira

  • Guipuzcoaco Condaira edo Historia

    Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia ceñetan jarratzen diraden arguiro veraren asieratik orainarte dagosquion barri gogoangarriac eguin eta zucendu cebana D... Guipuzcoaco dantza anciñacoen condairaren eguillea eta bertaco soñu zarrac bildu ta arguitaratu cituenac (1847ki argitalpenaren faksimila)

  • Guipuzcoaco Condaira edo historia

    Guipuzcoaco probintziaren kondaira edo historia 1969. La Gran Enciclopedia Vasca

Laguntzaileak:

orkli